مرکز زیره سیاه ایران
خانه / قیمت روز زیره

قیمت روز زیره

زیره داریس

توضیحات:
 با توجه به تغییر لحظه ای قیمت برای بدست آوردن بروز با مدیر فروش مجموعه تماس بگیرید.
 بسته بندی زیره سبز بوجار شده کیسه گونی های ۵۰ کیلویی می باشد.

 قیمت زیره سبز بوجار شده بر اساس 5 تن می باشد در سفارش های زیره 5 تن قیمت به نسبت افزایش پیدا می کند.